Innan vi sätter igång

 • Vi tar ett första möte där vi diskuterar hur bra era önskemål, behov och produkter passar tillsammans med Barnslig Innovation.
 • Generellt kan vi säga att abstrakta konsulttjänster passar sämre medan konkreta fysiska produkter passar bättre.
 • Detta mötet kommer ge dig en insikt i hur enkelt det är för andra att förstå vad ditt företag erbjuder. Om du inte kan förklara det för ett barn, kan du förmodligen inte heller förklara det för en vuxen. 
 • Detta möte kostar 2000 kr/h varav hälften doneras till välgörande ändamål

Om vi kommer överens om att er produkt passar Barnslig Innovation

 • Vi tar er produkt och det uttalade behovet och samlar ihop en barngrupp i lämplig ålder
  • Tillsammans med dem gör vi ett antal sessioner där de får gå igenom en innovationsprocess bestående av följande steg
   • Generera så många idéer som möjligt tillsammans i grupp (ideation)
   • Diskutera kring idéerna och bestämma en eller flera som prototypas fram (validering)
   • Sammanfatta tillvägagångssättet och resultatet. Hur skulle vi gjort om vi fick göra om det? Vad skulle nästa sak att göra vara för att vidare förfina idén? (reflektion)
 • Vi kan sen göra samma övning tillsammans med er
  • Tillsammans ser vi vad som skiljer sig mellan grupperna i form av typ av idé, uppfattat värde, framtidssäkerhet, etc?
 • Vi skapar en "innovations-site" åt er där ni kan publicera resultaten av idéerna och samtidigt samla in fler idéer från den engagerade besökare
 • Vi itererar fram en prototyp som ni kan ställa ut på en mässa för att differentiera er från de andra