Vi erbjuder kurser inom programmering i årskurs 1-9. 
Kurserna utformas på ett sätt så de kan kopplas direkt till de kunskapskrav som finns i läroplanen (LGR11).

Under kursen får eleverna utveckla sitt datalogiska tänkande genom att praktiskt prova och upptäcka att de kan få datorn att lyda.

De går från att vara konsumenter av digitalt innehåll till producenter.

 

DETTA INGÅR ALLTID

  • Möte med läraren en stund innan där vi kommer fram till relevant innehåll för kursen
  • Genrepetition av kursen tillsammans med ansvarig lärare
  • Förberedelse av skolans datorer

Det finns även möjlighet att välja till vidareutbildning av lärare inom programmering och digitalt skapande.
Läraren får lära sig grunderna inom programmering och datalogiskt tänkande samt får material som de kan använda i sitt fortsatta arbete.